Obróbka elektronowa/laserowa

 • Wiązka elektronowa pozwala na spawanie z użyciem topnika lub bez przy zachowaniu zminimalizowanego zapotrzebowania energetycznego. Wytwarza ona głębokie szwy z wąską strefą wpływu ciepła co pozwala na spawanie elementów po obróbce wykończeniowej. W porównaniu do lasera, wiązka elektronowa zapewnia bardzo efektywne źródło promienia z szybkim ugięciem wiązki. Kontrolowany przez CNC proces spawalniczy pozwala na bardzo dokładne spawanie. Błyszczące powierzchnie nie mają wpływu na zachowanie wiązki elektronowej, co pozwala na spawanie szerokiego zakresu metali ciężko spawalnych tj. miedź czy aluminium.
 • evobeam-eb-laser-elektrostrahl

Spawanie laserowe z użyciem najlepszych laserów opartych na ciele stałym w ciśnieniu atmosferycznym powoduje rozpryski, których można uniknąć dzięki zastosowaniu próżni. W związku z tym połączenie lasera na ciele stałym z próżnią daje następujące zalety:

 • Lepsze sprzężenie energii wymaga mniejszej mocy wiązki
 • bardzo dobre rezultaty w przypadku materiałów łatwo spawalnych
 • generatory laserowe najlepszych producentów
 • jedno szybko wymienialne źródło lasera może obsługiwać kilka stacji procesowych

 • W przypadku obróbki powierzchni za pomocą wiązki elektronów, elektrony te nie są optycznie odbijane przez błyszczące powierzchnie, tak jak ma to miejsce w przypadku obróbki laserowej. Zmienna elektromagnetycznie ogniskowa oferuje znaczące zalety w przypadku powierzchni 3D. Ponadto nowoczesne magnetyczne mechanizmy deflekcyjne wykorzystywane w przypadku obróbki elektronowej są o dwa rzędy wielkości szybsze niż mechaniczna deflekcja laserowa. W szczególności interesujące są następujące możliwości modyfikacji powierzchni:
  • Elektronowe hartowanie
  • Elektronowe roztapianie
  • Elektronowa strukturyzacja powierzchni
  • Elektronowe grawerowanie
  • Elektronowe polerowanie
 • evobeam-eb-laser-elektronenstrahl-randschichtbehandlung

  • Ściskanie płaskich powierzchni pod próżnią w 60% do 90% najniższej temperatury topnienia kompozytu materiałów
  • Szybkie nagrzewanie przez strumień elektronów
  • Atomy zmieniają się pozycjami na powierzchniach styku
  • Warstwowe wytwarzanie addytywne przygotowanych wcześniej arkuszy, co pozwala na wygenerowanie skomplikowanych kanałów wewnętrznych np. chłodzących
  • Łączenie metali (np. stali narzędziowych) z niemetalami, które nie łączą się poprzez fuzję

 • Obróbka elektronowa jest szczególnie odpowiednia dla sterowanych przez CNC aplikacji drutowych bądź taśmowych
 • Moc działa elektronowego jest skalowalna dla niskiego kosztu na kW, co sprawia, że jest idealna do wysokich prędkości drutu
 • Ponieważ laser nie ładuje elektrostatycznie cząsteczek proszku jest predysponowany do aplikacji proszku z użyciem dyszy