Wytwarzanie addytywne

  • Średnie do dużych komponentów
  • Bardzo duże szybkości depozycji
  • Próżnia maksymalizuje gęstość i spójność materiału
  • Niska rozdzielczość
  • Części wymagają obróbki cieplnej i wykończeniowej
  • Odpowiedni dla metali opornych
 • evobeam-eb-laser-elektronenstrahl-laser-auftragsschweißen
 • evobeam-sciaky-ng1
 • evobeam-propulsion-tank

  • Małe do średnich komponentów
  • Niskie prędkości depozycji
  • Bardzo wysoka rozdzielczość
  • Próżnia maksymalizuje gęstość i spójność materiału
  • Depozycja w piecu próżniowm (do 1100oC) minimalizuje pozostałe naprężenia
  • Obróbka ciepła nie jest potrzebna
  • Części wykonywane na gotowo, z wysoką jakością powierzchni na ogół nie wymagającą obróbki wykończeniowej
  • Odpowiedni dla metali opornych
 • evobeam-boxen-hochtemperatur

  • Ściskanie płaskich powierzchni w próżni w 60% do 90% najniższej temperatury topnienia kompozytu materiałów
  • Nagrzewanie przez promieniowanie cieplne lub szybsze przez strumień elektronów
  • Atomy zmieniają się pozycjami na powierzchniach styku
  • Warstwowe wytwarzanie addytywne przygotowanych wcześniej arkuszy, co pozwala na wygenerowanie skomplikowanych kanałów wewnętrznych np. chłodzących
  • Łączenie metali (np. stali narzędziowych) z niemetalami, które nie łączą się poprzez fuzję